Infoavond: Nieuwe autoriteit: geweldloos verzet

Infobrochure infoavond

De ouderraad van het VJC is verheugd om jullie te mogen uitnodigen op onze info-avond op donderdag 9 november 2017 in samenwerking met de opvoedingswinkel Hasselt.

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit zijn sterk opkomende ideeën die langzaam maar zeker ook in het onderwijs een plaats vinden.
Waar oude autoriteit gekenmerkt wordt door controle, afstand en ideeën van schuld en schaamte gaat nieuwe autoriteit de weg op van volhouden en uitgesteld reageren. Het legt de focus op het handelen van de volwassenen i.p.v. op de jongere, vanuit eigen veerkracht geloven in de eigendoelmatigheid is een sleutel om gewenst gedrag te stimuleren.

Kristof Das, docent UCLL zorgverbreding en remediërend leren, wil jullie op deze avond kennis laten maken met deze nieuwe ideeën.

De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht.
Inschrijven verloopt via de Opvoedingswinkel: www.opvoedingswinkelhasselt.be | opvoedingswinkel@hasselt.be  | 011/21.14.17

De infoavond heeft plaats in de aula van het VJC op de Guffenslaan 27 in Hasselt, van 20.00 tot 22.00

Hopelijk tot dan!